Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

SORUMLU ARAŞTIRMACI  YARDIMCI ARAŞTIRMACI  ÇALIŞMANIN ADI
ARAŞ.GÖRV.EMRE SARI ARAŞT.GÖR.GAMZE KAĞAN COVID-19 SALGININ TÜRKİYE'DEKİ TOPLUMSAL VE
PSİKOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
BUSE SIDIKA GÖÇMEN DOÇ.DR.BARIŞ METİN COVID-19 İLE İLİŞKİLİ STRESE MARUZ KALMA DENEYİMLERİ,
 ÖNEMLİ PSİKO-SOSYAL FAKTÖRLER VE UYUMSUZ HAYAL KURMA (UHK) ARASINDAKİ İLİŞKİ
DOÇ.DR. GÖKBEN HIZLI SAYAR DR.ÖĞR.ÜYESİ HÜSEYİN ÜNÜBOL KORONAFOBİ HARİTASI
DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU COVID-19 İLE İLGİLİ DUYGU
VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU ULUSLARARASI COVID-19 ÖĞRENCİ İYİ OLUŞALIŞMASI
DOÇ.DR.EYLEM ÖZTEN BEDİA KALEMZER KARACA COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE OLUŞAN SOSYAL İZOLASYON
SÜRECİNİN ROMANTİK İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİAL İZOLASYON SÜRECİNİN ROMANTİK İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DOÇ.DR.NURCAN UYSAL DOÇ.DR.NURCAN UYSAL COVID-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE
HEMŞİRELERİN DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ BARIŞ ÖNEN ÜNSALVER ASLI AKDAŞ TÜRKİYE'DE COVID-19 SALGINI SIRASINDA YETİŞKİNLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ
ŞEMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDANTİŞKİNLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ ŞEMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMES
DR.ÖĞR.ÜYESİ CEMAL ONUR NOYAN DR.ÖĞR.ÜYESİ CEMAL ONUR NOYAN KORONAFOBİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KORONAVİRÜS
SALGININA KARŞI DUYGU VE TUTUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ MELTEM TAŞDEMİR ERİNÇ PELİN GÜL KIYAK COVID-19 PANDEMİSİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN
 ALGILADIKLARI STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİİN ALGILADIKLARI STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZLEM KIZILKURT GÜRLER GÜZ CORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDAN SONRA BİREYLERİN BEDENSEL
DUYUMLARI ABARTMA DÜZEYİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BİREYLERİN BEDENSEL DUYUMLARI ABARTMA DÜZEYİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZLEM KIZILKURT UZMAN PSİKOLOG AHMET YILMAZ 65 YAŞ ALTI BİREYLERDE KORONAVİRÜS SALGINININ SAĞLIK KAYGISI,
UMUTSUZLUK DÜZEYİ, YAŞLI BİREYLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAKIŞ ÜZERİNE ETKİSİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ ZOZAN GÜLEKEN DR.ÖĞR.ÜYESİ ZOZAN GÜLEKEN COVİD-19 SALGINININ SAĞLIK BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLER DE YARATTIĞI STRES ALGISININ ÖĞRENCİLERİN
RİSK DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİNOKUYAN ÖĞRENCİLER DE YARATTIĞI STRES ALGISININ ÖĞRENCİLERİN RİSK DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ESRANUR ÖZER ORHAN PINAR GÜNGÖR KETENCİ SEKTÖR YÖNETİCİLERİNİN KOVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE
 KİŞİSEL KRİZLERİNİ YÖNETME STRATEJİLERİNİNSÜRECİNDE KİŞİSEL KRİZLERİNİ YÖNETME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İBRAHİM YAŞA DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET EMRAH CANGİ COVİD-19 PANDEMİSİNDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN
TELE-TERAPİ HİZMETLERİ İLE DENEYİMLER
PROF.DR.HİLMİYE NESRİN DİLBAZ DR.ÖĞR.ÜYESİ CEMAL ONUR NOYAN ENFEKSİYON ZAMANLARINDA SAĞLIK VE İŞLEVSELLİK ÜZERİNE
ÇALIŞMANIN ORTAK SONUÇLARI (COH-FIT)
PROF.DR.MESUT SANCAR ZEHRA BETÜL KINGIR SERBEST ECZACILARIN COVID-19 PANDEMİSİ İLE
 İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
PROF.DR.NURPER ÜLKÜER HATİCE KÜBRA TONGAR PANDEMİ SÜRECİNDEKİ ANNELERİN İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK DÜZEYLERİ İLE ÇOCUKLARININ KAYGI SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ:
'TÜRKİYE' DE COVİD-KÖTÜMSERLİK DÜZEYLERİ İLE ÇOCUKLARININ KAYGI SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 'TÜRKİYE' DE COVİD-19 ÖRNEĞİ'
DOÇ.DR.EMEL SARI GÖKTEN DOÇ.DR.EMEL SARI GÖKTEN COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÇOCUKLARDA UYKU
 ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
DOÇ.DR.GÖKBEN HIZLI SAYAR DOÇ.DR.GÖKBEN HIZLI SAYAR HEKİMLERDE COVİD-19 İLE İLGİLİ ANKSİYETE DÜZEYLERİ:
BİR ÖNCÜ ÇALIŞMA
HATİCE ÇOLAK PROF.DR.ALİYE ÖZENOĞLU COVİD-19 SALGINININ BESLENME TUTUM VE DAVRANIŞLARI
İLE YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ABDULKADİR ERTAŞ ABDULKADİR ERTAŞ TÜRK TOPLUMUNUN COVID-19'A İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE
UYGULAMALALARI
PROF.DR.HİLMİYE NESRİN DİLBAZ PROF.DR.HİLMİYE NESRİN DİLBAZ PANDEMİ DÖNEMİNDE ONLİNE BAŞVURULAR: DEPRESYON,
 YAYGIN ANKSİYETE VE SOMATİZASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES
NUMAN MELİK ÖCAL DOÇ.DR.MESUT KARAHAN COVİD 19 PANDEMİSİ SIRASINDA ELİT SPORCULARDA ALGILANAN STRES,
 KAYGI, ENDİŞE VE RUH HALİNİN ANTREMAN SAYISI İLE NİTELİĞİNE VE YAŞAM TATMİNİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HAMİYET SAYAN HAMİYET SAYAN COVİD-19 SÜRECİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME
 İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DOÇ.DR.GÖZDE AKOĞLU TAHSİN KURT COVID-19 SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI EBEVEYNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN
 8-11 YAŞ ÇOCUKLARININ ANKSİYETE DUYARLILIKLARI VE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMAS
DR.ÖĞR.ÜYESİ SHIRIN TARBIAT DR.ÖĞR.ÜYESİ SHIRIN TARBIAT COVID-19 PANDEMİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OKUL ÇAĞINDAKİ
ÇOCUKLARIN YAŞAM TARZI DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI
DR. ÖĞRT ÜYESİ MERVE SETENAY İRİS KOÇ MELİKE SAHİN KORONA VİRUS ÖNLEMLERİNİN KADIN
ÇALIŞANLARIN DUYGU DURUMLARI ÜZERİNDE Kİ ETKİLERİ
BAHİSE AYDIN NURCAN UYSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ
SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AYŞEGÜL AKGÖZ AYŞEGÜL AKGÖZ COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE
BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN DEPRESYON VE ANKSİYETE İLE İLİŞKİSİ
GÜNAY ARSLAN GÜNAY ARSLAN COVİD-19 PANDEMİSİNDE BİREYLERİN HİJYEN
ALIŞKANLIKLARININ OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİLER İLE DEĞERLENDİRİLMES
ZEYNEP BAHADIR AĞCE SENA ERARSLAN COVİD19 SÜRECİNDE BİREYLERİN ROL AKTİVİTE
DENGESİ VE ZİHİNSEL SAĞLIK YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEYEN WEB TABANLI KESİTSEL ANKET ÇALIŞMAS
GÖKBEN HIZLI SAYAR TUĞBA AY KORONAVİRÜS 19 FOBİSİ VE ÜSTBİLİŞ
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
2 8+30:34 DİLEK KOLCA TIBBİ SEKRETERLERİN COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ İŞ
STRESLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İSMALİ BARIŞ İSMAİL BARIŞ PANDEMİ SÜRECİNDE ZORUNLU VATANDAŞLIK
 DAVRANIŞI VE ALGILANAN STRESİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ALPER EVRENSEL SÜMEYRA HAŞİMOĞLU YETİŞKİN BİREYLERDE COVID-19 SALGININA
YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ VE KAÇINMA TEDBİRLERİ İLE ANKSİYETENİN İNCELENMESİ
ALPER EVRENSEL DENİZ ORUÇ  BELİRSİZLİK ALGISININ COVİD-19
KORKUSUNA ETKİSİNDE YILMAZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
BETÜL ÇELEBİ BETÜL ÇELEBİ COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ PSİKOSOSYAL RİSK
 FAKTÖRLERİ VE TRAVMATİK STRESİN BİREYLERİN RUH SAĞLIĞI VE SALDIRGANLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ: BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE RUMİNASYONUN ARACI ROLÜ
SELCAN PEKSAN SELCAN PEKSAN COVID-19 SALGINININ İSTANBUL’DA
YAŞAYAN YOKSUL HANELER ÜZERİNE ETKİLERİ
GÜL ESRA ATALAY GÜL ESRA ATALAY CORONA VİRÜS'E KARŞI ÖNLEM OLARAK KULLANILAN
YÜZ MASKELERİNİN KİŞİLER ARASI İLETİŞİME YANSIMALARI
NURİYE PEKCAN NURİYE PEKCAN COVİD 19 PANDEMİSİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME HAZIROLUŞLUKL DÜZEYLERİNİN İNCELENMES
MEHMET AKİF SEZEROL MEHMET AKİF SEZEROL FİLYASYON VE İZOLASYON TAKİP SİSTEMİNİN
KULLANILABİLİRLİĞİ: SAHADAN GÖRÜŞLER
MEHMET AKİF SEZEROL MEHMET AKİF SEZEROL PANDEMİ SÜRECİNDE GEBELERDE
 PSİKOSOSYAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Müge ENSARİ ÖZAY EMRA ÖZKAHRAMAN COVİD-19 SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN FONKSİYONEL REZONANS ANALİZ METODU İLE İNCELENMESİ
ABDULHAKİM BEKİ ZEYNEP TEMEL KORONA VİRÜSÜ SÜRECİNDE YAŞLI BAKIMI VE
 MANEVİYAT ODAKLI NİTEL BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL İLİ ÖZEL HUZUREVİ ÖRNEĞ
SAYRA LOFTİ CEREN ŞAŞMAZ KRONİK HASTALIĞA SAHİP OLAN BİREYLERİN COVİD-19
SALGINI SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA TUTUMLARININ İNCELENMES
HABİB ERENSOY ZEYNEP GÖKÇEGÖZ COVİD-19 SALGINININ ANKSİYETE, ÖZ YETERLİLİK, UMUTSUZLUK VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
GÖKBEN HIZLI SAYAR GÖKBEN HIZLI SAYAR SALGIN HASTALIK VE SOSYAL ALIŞKANLIKLAR ÇALIŞMASI
BARIŞ ÖNEN ÜNSALVER FATMA MERVE YILDIZ COVID-19 PANDEMİSİNDE ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE (1.SINIF-8.SINIF) ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK, KAYGI VE ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
BAHİSE AYDIN BAHİSE AYDIN COVID-19 PANDEMİSİNDE EV KARANTİNASINDA KALAN ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ
MERVE ÇEBİ NURŞAH HİZAL ERKEN DÖNEM ŞEMALARIN COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DEPRESYON VE KAYGI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
DOÇ.DR.BETÜL MAZLUM  SİNEM KAYA ÖZÇELİK DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇDÇUK VE ERGENLERİN COVID-19 SALGINI İLE İLGİLİ ALGILARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ” 
MEHMET AKİF SEZEROL MEHMET AKİF SEZEROL PANDEMİDE ÇALIŞMA HAYATINA YENİ BAŞLAYAN HEKİMLERİN PSİKOLOJİK ETKİLENİMLER
MEHMET AKİF SEZEROL MEHMET AKİF SEZEROL SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19 REENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MELTEM NARTER ZEYNEP DİKİCİOĞLU COVID-19 DÖNEMİNDE ÇÖZÜM ODAKLI KOÇLUK GÖRÜŞMESİNİN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF DUYGU DURUMLARI, MOTİVASYON VE PROBLEM ÇÖZME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ” 
SELMA DOĞAN EMEL ERDENİZ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE DEVAM EDEN HASTALARIN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDEN ETKİLENME DURUMLARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Paylaş: