Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

13.03.2020 Cuma

Eğitime Ara Verilmesi

Koronavirüs gündemiyle Cumhurbaşkanımız başkanlığında, YÖK Başkanımızın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda alınan kara r gereği üniversitelerimizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.

18.03.2020 Çarşamba

Gerekçe

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesiyle birlikte Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı ve 18.03.2020 itibariyle kurul başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Basın Açıklaması esas alınarak 23.03.2020 Pazartesi itibariyle eğitime başlamak üzere Üsküdar Üniversitesi hazırlıklarına başladı.

19.03.2020 Perşembe

Proaktif Yönetim

Bu çerçevede süreci sağlıklı yönetmek adına mevcut Uzaktan öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSUZEM) faaliyetlerine destek olmak ve etki alanını genişletmek adına 2020/11 sayılı, 5 numaralı Senato kararı ile “Uzaktan öğretim Komisyonu” oluşturulmuş ve üyeleri belirlenmiştir.

20.03.2020 Cuma

Teknik Yeterliliklerin Sağlanması

ÜSUZEM bünyesinde kullanılmakta olan Öğrenme Yönetim Sistemi’ne (ÖYS) ek olarak sanal sınıf uygulaması (Perculus) hemen aktif hale getirilmiş ve sanal ve fiziksel kaynaklarımız tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımıza hizmet verecek şekilde güncellenmiştir.

Öğrencilerimiz tarafından aktif olarak kullanılan ve Yazılım Planlama Birimi tarafından geliştirilmiş olan öğrenci öğretim elemanı dokuman paylaşım platformu STIXin de fiziksel ve sanal kaynakları güncellenmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜTV) yayın akışı, kaynak ve planlaması tamamen uzaktan öğretime destek ve hizmet verecek şekilde düzenlenmiş ve televizyon stüdyosu buna uygun şekilde kurgulanmış ve akıllı sınıf haline getirilmiştir.

21.03.2020 Cumartesi

Akademik Kadronun Bilgilendirilmesi

Kurulan Komisyon ile öncelikle tüm akademik birimler Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilmiş ve uzaktan öğretim sürecinde ihtiyaç duyulacak;
Sorumlu öğretim elemanları ve idari personel tablosu ve iletişim bilgileri,
Temel Kavramlar Sunum Dosyası,
Ders Materyali Hazırlama Sunumu,
Süreç Takip Dosyası,
Sanal Sınıf Ofis Kullanım Takvimi hazırlanmış ve tüm akademik kadromuz ile paylaşılarak derslerin uzaktan öğretim il başlamasına dair ilk hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

22-29. 03.2020

Öğrencilerimizin Bilgilendirilmesi

Öğrencilerimiz STIX, web sayfamız, sosyal medya, elektronik posta aracılığıyla süreç hakkında bilgilendirilmişlerdir. Bunula birlikte enstitülerimizde ayrıca tez aşamasında ve ders aşamasında olan öğrencilerimiz de ayrıca sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bilgilendirme metni ile bilgilendirilmiş, kurulan
“Çözüm Merkezi”, “Çağrı Merkezi”, “Bilişim Teknolojileri Destek Ekibi” ve “Canlı Destek” ekipleri aracılığıyla öğrenci talep ve soruları da ilgili muhatapları ile paylaşılarak öğrencilerimizin süreç hakkında bizzat bilgilendirilmesi ve teknik kısıtlarının veya sorunlarının çözümü için destek birimleri oluşturulmuştur. Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki öğrenci işleri, uluslararası ofis, yazılım planlama birimi ile görev dağılım toplantısı gerçekleştirilmiştir.

23.03.2020 Pazartesi

Derslerin Başlaması

Öğretim elemanlarımız tüm sanal eğitim mecralarını (STIX, ÖYS, PERCULUS, ÜÜTV, ZOOM) kullanarak derslerine başlamıştır. Öğrencilerimizin pek çoğu gerek sahip oldukları teknik kısıtlar gerek sistemin ara yüzüne yeteri kadar aşina olmadıkları için öncelikle bir geçiş dönemi planlanmış ve bu geçiş döneminde dersler devam ederken aynı zamanda sanal eğitim mecralarının kullanımına dair eğitimler verilmiş ve eğitimler videolar halinde hazırlanan Uzaktan öğretim Komisyonu altında öğrenci ve öğretim elemanlarımızın kullanımına açılmıştır.

Benzer şekilde engelli öğrencilerimizin de bu süreci sağlıklı yürütebilmesi için derslere giren öğretim elemanları bilgilendirilmiş ve engelleri doğrultusunda kolaylaştırıcı tedbirler alınarak eğitimleri başlamıştır.

26.03.2020 Perşembe

YÖK’ün Bahar Yarıyılı Derslerine Dair Açıklaması

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 26.03.2020 Perşembe günü itibariyle gerçekleştirdiği ve ifade ettiği “Bu sene Bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.” basın açıklaması ile tüm yarıyılın uzaktan öğretim ile sürdürülmesi için gerekli akademik ve teknik planlamalar güncellenmiştir.

Bu kapsamda öncelikle akademik takvimimiz güncellenmiş ve öğrencilerimizin yarıyıl başında ilan edildiği şekliyle 14 haftalık eğitim alacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

30.03.2020 Pazartesi

Tüm Derslerin Senkron Olarak Yürütülmesi

23.03.2020 itibariyle senkron (canlı) ve asenkron (kayıt) dersler ile eğitimi başlanmasını müteakip YÖK’ten gelen açıklama ve teknik alt yapımızın güncellenmesi ve hizmet içi eğitimlerin tamamlanması ile birlikte üniversitemizde yürütülen (bazı uygulama dersleri hariç) tüm derslerimiz senkron olarak verilmeye başlanmıştır. Tüm bu sistemin sağlıklı yürümesi için Uzaktan öğretim Komisyonu web sitesi hazırlanmış ve site üzerinden aşağıdaki tabloda verilen dokuman ve eğitim videoları hazırlanarak paylaşılmıştır.

Öğretim elemanlarımız için

Öğrencilerimiz için

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Basic Concepts

LMS - Kullanım Kılavuzu

LMS - Kullanım Kılavuzu

LMS – User Manuel

LMS - Ders Materyal Paylaşım Videosu

LMS – Kullanıcı Eğitim Videosu

LMS – User Interface

LMS –Sanal Sınıf Oluşturma Videosu

LMS Sanal Sınıf Kullanım Videosu

LMS – Online Class

LMS – Senkron Ders Esnasında Öğrencilerle İletişim

Zoom Kullanım Videosu

Zoom Tutorial

Sınav Hazırlama Videosu / Sınav Değerlendirme Videosu

Duyuru

Announcement

Zoom – Ders Planlama ve Sonlandırma Videosu

Sık Sorulan Sorular

FAQ

Zoom Hesap Oluşturma Videosu

ÜÜTV Uzaktan öğretim

UUTV Online Education

One Drive Kullanım Videosu

İletişim

Contact Us

Bununla birlikte oluşturulan online “Ders Bilgi Formu” ile tüm öğretim elemanlarımızın derslerini hangi tarihte, hangi senkron sanal uygulama üzerinden ve ne kadar süre ile yürüttüğüne dair veriler toplanmıştır.

13.04.2020 – 19.04.2020

Ara Sınav Uygulaması

Senkron derslere başlanılan 30.03.2020 – 05.04.2020 haftası itibariyle derslerimizin %93’ü (1530 ders) uzaktan öğretimle verilmiştir. Senkron dersleri müteakip 13-19.05.2020 tarihleri arasında yürütülen ara sınav haftasında kimi derslerde ödev, proje uygulaması ile ara sınav süreci yürütülürken kimi derslerde ise online sınav uygulaması şeklinde yürütülmüştür. Öncesinde tüm öğrencilerimize sınavlarının ne şekilde yapılacağını ilgili öğretim elemanı tarafından duyurulmuş olmakla birlikte ayrıca öğrencilerimize ara sınavları hakkında  Usul ve Esaslar duyurusu yapılmıştır.

04.05.2020 – 21.06.2020

Sürecin Sağlıklı Tamamlanması

Ara sınavlarımızın tamamlanması ile birlikte elde edilen istatistiklere bakıldığında 262 farklı online sınava katılan 18.240 kullanıcının  %97’si online sınavlarını sorunsuz tamamlamışlar ve teknik kısıt veya sorun yaşayan öğrencilerimiz için de hemen takip eden hafta telafi sınavları yapılmıştır. Yarı yıl sonu sınavlarına kadar olan bundan sonraki süreçte, öğrencilerimiz ile derslerimizi senkron olarak yürütmeye devam edecek uygulamalı dersleri için ise simülasyon destekli canlı ders uygulamaları ile öğrencilerimizin alabilecekleri kadar nitelikli ve sağlıklı eğitimi almaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin memnuniyet değerlendirme sonuçlarına baktığımızda mevcut sistemden memnuniyetin yüz yüze eğitime göre mevcut haliyle sadece %2 geride olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte bu memnuniyetin gerek öğrencilerimizin sisteme ve ara yüze adapte olması gerek yarıyıl sonu itibariyle daha objektif ve genel bir değerlendirme yapacağı da göz önüne alınırsa memnuniyet değerlendirmesinin önceki yarıyılları geçeceğini düşünüyoruz.

Paylaş: