Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

1. “Covid-19’a karşı Peptid Temelli Aşı Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları” Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi.

Yürütücü: Hacettepe Üniversitesi (Prof. Dr. Serhat Ünal)

Araştırmacı: Üsküdar Üniversitesi (Doç. Dr. Mesut Karahan)

Bütçe: 1.257.000 TL.

2. “Pandemik Corona Virüse Karşı Dışa Bağımlılığı Azaltacak İlaçların ve Hammaddelerin Yeni Sentez Yöntemleriyle ve Formülasyonlarla Geliştirilmesi” TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Yürütücü: İstanbul Medipol Üniversitesi (Doç. Dr. Mustafa Güzel)

Araştırmacı: Üsküdar Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay)

Bütçe: 1.700.000 TL.

3. “Covid-19’a Karşı Epitop Bazlı Peptid Aşılarının Geliştirilmesi” TÜBİTAK-1005, başvurusu yapıldı.

Yürütücü: Üsküdar Üniversitesi (Doç. Dr. Mesut Karahan )

Bütçe: 296.788 TL.

4. “Covid-19” İSTKA, başvurusu yapıldı.

Yürütücü: Üsküdar Üniversitesi (Prof. Dr. Tunç Çatal )

Bütçe: 973.801 TL.

5. “Covid-19 Salgını Filyasyon Çalışmalarına Geçici İnsan Gücü Desteği İçin Hizmet Modeli” İSTKA, başvurusu yapıldı.

Yürütücü: Üsküdar Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Özşahin )

Bütçe: 707.106 TL

6. “Covid-19 Salgınına T-19 Sosyal Hizmet Modeli” İSTKA, başvurusu yapıldı.

Yürütücü: Üsküdar Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim Beki)

Bütçe: 568.673 TL.

7. “Düşük Maliyetli Ventilatör Sisteminin Geliştirilmesi”İSTKA, başvurusu yapıldı.

Yürütücü: Üsküdar Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Fadime Canbolat)

Bütçe: 800.000 TL.

8. “Üniversite Öğrencilerinin COVID-19’a İlişkin Haber ve Enformasyon Tüketimleri” TÜBİTAK 1001- Covid19 Salgını ve Toplum: sosyal, beşeri ve ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümler çağrısına başvurusu yapıldı.

Yürütücü: Üsküdar Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan)

Bütçe: 22.000 TL

9. Cesna Laboratuvar Sistemleri“Covid-19’a Karşı Tanı Kiti” TÜSEB Uygulamalı Tanı Kitine başvurusu yapılacak.

Yürütücü: Engin Narinç

Danışman: Üsküdar Üniversitesi (Doç. Dr. Mesut Karahan)

Bütçe: uygulamalı başvurularda proje bütçesi bulunmamaktadır.

10. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Nörobilim Doktora Öğrencisi: Öznur Özge Özcan, TÜBİTAK STAR Stajyer Araştırmacı Burs Programı COVID – 19 Araştırma Projeleri Çağrısına “Covid-19’a Karşı Epitop Bazlı Peptid Aşılarının Geliştirilmesi” TÜBİTAK-1005 kapsamında başvurusu yapıldı.

11. “Siyasi Liderlerin Manevi Söylemlerinin COVID 19 Salgin Sürecindeki Etkileri” TÜBİTAK TÜBİTAK 1001- Covid19 Salgını ve Toplum: sosyal, beşeri ve ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümler çağrısına başvurusu yapıldı.

Yürütücü: Üsküdar Üniversitesi (Prof.Dr. Havva Kök Arslan)

Bütçe: 107.400 TL

Paylaş: