Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

  SORUMLU ARAŞTIRMACI  YARDIMCI ARAŞTIRMACI  ÇALIŞMANIN ADI
1 DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU COVID-19 İLE İLGİLİ DUYGU
VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
2 DR.ÖĞR.ÜYESİ BARIŞ ÖNEN ÜNSALVER ASLI AKDAŞ TÜRKİYE'DE COVID-19 SALGINI SIRASINDA YETİŞKİNLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ
ŞEMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDANTİŞKİNLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ ŞEMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMES
3 PROF.DR.NURPER ÜLKÜER HATİCE KÜBRA TONGAR PANDEMİ SÜRECİNDEKİ ANNELERİN İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK DÜZEYLERİ İLE ÇOCUKLARININ KAYGI SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ:
'TÜRKİYE' DE COVİD-KÖTÜMSERLİK DÜZEYLERİ İLE ÇOCUKLARININ KAYGI SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 'TÜRKİYE' DE COVİD-19 ÖRNEĞİ'
4 DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZLEM KIZILKURT GÜRLER GÜZ CORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDAN SONRA BİREYLERİN BEDENSEL
DUYUMLARI ABARTMA DÜZEYİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BİREYLERİN BEDENSEL DUYUMLARI ABARTMA DÜZEYİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
5 ARAŞ.GÖRV.EMRE SARI ARAŞT.GÖR.GAMZE KAĞAN COVID-19 SALGININ TÜRKİYE'DEKİ TOPLUMSAL VE PSİKOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
6 DOÇ.DR.EYLEM ÖZTEN BEDİA KALEMZER KARACA COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE OLUŞAN SOSYAL İZOLASYON
SÜRECİNİN ROMANTİK İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİAL İZOLASYON SÜRECİNİN ROMANTİK İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
7 DR.ÖĞR.ÜYESİ ZOZAN GÜLEKEN DR.ÖĞR.ÜYESİ ZOZAN GÜLEKEN COVİD-19 SALGINININ SAĞLIK BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLER DE YARATTIĞI STRES ALGISININ ÖĞRENCİLERİN
RİSK DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİNOKUYAN ÖĞRENCİLER DE YARATTIĞI STRES ALGISININ ÖĞRENCİLERİN RİSK DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
8 DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU DOÇ.DR.ASİL ÖZDOĞRU ULUSLARARASI COVID-19 ÖĞRENCİ İYİ OLUŞALIŞMASI
9 PROF.DR.MESUT SANCAR ZEHRA BETÜL KINGIR SERBEST ECZACILARIN COVID-19 PANDEMİSİ İLE
 İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
10 DR.ÖĞR.ÜYESİ MELTEM TAŞDEMİR ERİNÇ PELİN GÜL KIYAK COVID-19 PANDEMİSİNİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN
 ALGILADIKLARI STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİİN ALGILADIKLARI STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
11 ESRANUR ÖZER ORHAN PINAR GÜNGÖR KETENCİ SEKTÖR YÖNETİCİLERİNİN KOVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE
 KİŞİSEL KRİZLERİNİ YÖNETME STRATEJİLERİNİNSÜRECİNDE KİŞİSEL KRİZLERİNİ YÖNETME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
12 DOÇ.DR. GÖKBEN HIZLI SAYAR DR.ÖĞR.ÜYESİ HÜSEYİN ÜNÜBOL KORONAFOBİ HARİTASI
13 DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZLEM KIZILKURT UZMAN PSİKOLOG AHMET YILMAZ 65 YAŞ ALTI BİREYLERDE KORONAVİRÜS SALGINININ SAĞLIK KAYGISI,
UMUTSUZLUK DÜZEYİ, YAŞLI BİREYLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAKIŞ ÜZERİNE ETKİSİ
14 DR.ÖĞR.ÜYESİ CEMAL ONUR NOYAN DR.ÖĞR.ÜYESİ CEMAL ONUR NOYAN KORONAFOBİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KORONAVİRÜS
SALGININA KARŞI DUYGU VE TUTUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
15 PROF.DR.HİLMİYE NESRİN DİLBAZ DR.ÖĞR.ÜYESİ CEMAL ONUR NOYAN ENFEKSİYON ZAMANLARINDA SAĞLIK VE İŞLEVSELLİK ÜZERİNE
ÇALIŞMANIN ORTAK SONUÇLARI (COH-FIT)
16 BUSE SIDIKA GÖÇMEN DOÇ.DR.BARIŞ METİN COVID-19 ile ilişkili strese maruz kalma deneyimleri, önemli psiko-sosyal faktörler ve uyumsuz hayal kurma (UHK) arasındaki ilişki
17 DOÇ.DR.NURCAN UYSAL DOÇ.DR.NURCAN UYSAL COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Hemşirelerin Deneyimlerinin Belirlenmesi
18 İBRAHİM YAŞA DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET EMRAH CANGİ Covid-19 Pandemisinde Dil ve Konuşma Terapistlerinin Tele-Terapi Hizmetleri ile Deneyimler
19 DOÇ.DR.EMEL SARI GÖKTEN DOÇ.DR.EMEL SARI GÖKTEN Covid-19 Pandemisi Döneminde Çocuklarda Uyku Alışkanlıklarındaki Değişimlerin İncelenmesi
20 DOÇ.DR.GÖKBEN HIZLI SAYAR DOÇ.DR.GÖKBEN HIZLI SAYAR Hekimlerde Covid-19 ile İlgili Anksiyete Düzeyleri: Bir Öncü Çalışma
21 HATİCE ÇOLAK PROF.DR.ALİYE ÖZENOĞLU Covid-19 Salgınının Beslenme Tutum Ve Davranışları İle Yaşam Tarzı Alışkanlıkları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
22 ABDULKADİR ERTAŞ ABDULKADİR ERTAŞ Türk Toplumunun COVID-19'a İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamalaları
23 PROF.DR.HİLMİYE NESRİN DİLBAZ PROF.DR.HİLMİYE NESRİN DİLBAZ PANDEMİ DÖNEMİNDE ONLİNE BAŞVURULAR: DEPRESYON, YAYGIN ANKSİYETE VE SOMATİZASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES
24 DOÇ.DR.GÖZDE AKOĞLU TAHSİN KURT COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanı Ebeveyne Sahip Olan ve Olma-yan 8-11 Yaş Çocuklarının Anksiyete Duyarlılıkları ve Algılanan Stres Düzeylerinin Karşılaştırılmas
25 DR.ÖĞR.ÜYESİ SHIRIN TARBIAT DR.ÖĞR.ÜYESİ SHIRIN TARBIAT COVID-19 PANDEMİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN YAŞAM TARZI DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI
26 DR. ÖĞRT ÜYESİ MERVE SETENAY İRİS KOÇ MELİKE SAHİN KORONA VİRUS ÖNLEMLERİNİN KADIN ÇALIŞANLARIN DUYGU DURUMLARI ÜZERİNDE Kİ ETKİLERİ
Paylaş: